รหัส L (ปกพระพุทธรูป)

กลุ่มรหัส L (แบบ 16 หน้า ขนาดเล็ก ประมาณ มือถือไอโฟน 6) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซส์ 3*5.50 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5.50*24 นิ้ว พับ 7 พับ 8 ตอน รวม 16 หน้า พิมพ์ 4 สี ดีไซน์ภาพ 4 สี ปกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทย สวยงาม ทรงคุณค่า พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ มี 10 แบบ

 สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้ เพิ่มเพื่อน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L001 ชุด ชัยมงคลคาถา (ปกพระพุทธชินราช)
 
(สิริมงคล ชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภยันตรายทั้งปวง)
 
แผ่นพับชัยมงคลคาถา  บทสวดชัยมงคลคาถา
 
ชุดนี้นิยมมากที่สุด!! แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำและผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ สวดได้ทุกวัย ทุกวัน
 
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง เพิ่มความเป็นสิริมงคล // บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. พระคาถาชินบัญชร
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. บทอธิษฐานขอพร
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L002 ชุด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ปกพระแก้วมรกต)
 
(สิริมงคล ลาภยศสุขสรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย)
 
แผ่นพับยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก 
   
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 
14. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L003 ชุด มงคลสูตร (ปกพระพุทธชินสีห์)
 
(มงคลชีวิตทุกประการ ชีวิตไม่ตกต่ำ ประสบแต่ความสุขความเจริญ)
 
แผ่นพับสวดมนต์ แผ่นพับบทสวดมนต์
   
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. พระคาถาชินบัญชร
 
11. บทมงคลสูตร
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L004 ชุด โพชฌังคปริตร (ปกพระพุทธสิหิงค์)
 
(ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายในบัดดล ต่ออายุและชะตาชีวิต)
 
  แผ่นพับสวดมนต์
   
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. พระคาถาชินบัญชร
 
11. บทโพชฌังคปริตร
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L005 ชุด กรณียเมตตสูตร (ปกพระศรีศากยมุนี)
 
(เป็นที่รักของเทพ มนุษย์ ภูติผีปีศาจ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร)
 
 แผ่นพับธรรมะ
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. พระคาถาชินบัญชร
 
11. บทกรณียเมตตสูตร
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L006 ชุด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ปกพระพุทธโสธร)
 
(ปลดเปลื้องทุกข์ภัยทั้งปวง แคล้วคลาดปลอดภัย สุขกายสุขใจ)
 
แผ่นพับธรรมะ แผ่นพับธรรมะ
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
13. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
14. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L007 ชุด มงคลจักรวาลใหญ่ (ปกพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร)
 
(สิริมงคลทั่วทั้่งจักรวาลมาอำนวยพร สะเดาะเคราะห์กรรมทุกข์ภัยทั้งปวง)
 
ทำบุญแผ่นพับสวดมนต์ แผ่นพับธรรมทาน
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทมงคลจักรวาลใหญ่
 
11. บทคาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานขออโหสิกรรม
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L008 ชุด อาการวัตตาสูตร (ปกหลวงพ่อพระใส)
 
(คุ้มครองภัย 30 ประการ ปรารถนาสิ่งใดสำเร็จทุกประการ)
 
บทอาการวัตตาสูตร แผ่นพับบทสวดมนต์
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. บทอาการวัตตาสูตร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
13. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L009 ชุด มหาเศรษฐี (ปกพระอุปคุต)
 
(เสริมโชคลาภ มั่งมีเงินทอง ค้าขายร่ำรวย ลาภผลเพิ่มทวี)
 
 คาถามหาเศรษฐี คาถามหาอุปคุต
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอาราธนาศีล 5
 
4. นมัสการพระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. พระคาถาชินบัญชร
 
11. คาถามหาเศรษฐี
 
12. คาถามหาลาภ
 
13. คาถาบูชาพระอุปคุต
 
14. คาถาขอลาภจากพระอุปคุต
 
15. คาถาเงินล้าน
 
16. คาถาบูชาเงิน
 
17. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
18. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
19. บทแผ่ส่วนกุศล
 
20. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
21. รายนามผู้จัดทำ
 
*******************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส L010 ชุด มหาจักรพรรดิ (ปกพระจักรพรรดิ)
 
(ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี ปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร)
 
คาถามหาจักรพรรดิ แผ่นพับมหาจักรพรรดิ
 
1. คำอัญเชิญภพภูมิ
 
2. บทบูชาพระ
 
3. บทกราบพระ 6 ครั้ง
 
4. บทสมาทานศีล 5
 
5. บทอาราธนาพระ
 
6. คาถาหลวงปู่ทวด
 
7. คาถาหลวงปู่ดู่
 
8. คาถาหลวงตาม้า
 
9. บทขอขมาพระรัตนตรัย
 
10. พระคาถามหาจักรพรรดิ
 
11. คำอธิษฐานแผ่บุญ
 
12. คำอธิษฐานรวมบุญ
 
13. คาถาเงินล้าน
 
14. คาถาสุนทรีวาณี
Visitors: 587,914