สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (พร้อมคำแปล)

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ NS013  "สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น (พร้อมคำแปล)" (32 หน้า) 

     หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ที่นึกถึงความดีต่างๆ ของพระรัตนตรัย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติเหมือนว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นอุบายให้จิตเป็นสมาธิ มีความสงบ ไม่ฟุ้นซ่าน ชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไป

     พิเศษ!!... สร้างบุญโดยไม่เบียดเบียนโลกใบนี้ ด้วยกระดาษรีไซเคิลทั้งเล่ม และถนอมสายตาผู้อ่านด้วยกระดาษกรีนรีด รวมทั้งหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองลดโลกร้อน ไม่เหมือนใคร...หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะที่รูปเล่มดีไซน์ทันสมัย ตัวหนังสือใหญ่อ่านง่าย ไซส์พกพาง่าย 5*7 นิ้ว เย็บแม๊กซ์ (คลิกรูปเพื่อขยายดูภาพใหญ่)

สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้  เพิ่มเพื่อน

สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น

                                                                                    
หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (พร้อมคำแปล)" รายละเอียดดังนี้

 

การทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น

(บททำวัตรเช้า)+คำแปล

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมะการ

- พุทธาภิถุติ (คำสรรเสริญพระพุทธเจ้า)

- ธัมมาภิถุติ (คำสรรเสริญพระธรรม)

- สังฆาภิถุติ (คำสรรเสริญพระสงฆ์)

- ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

- สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

- ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)

(บททำวัตรเย็น)+คำแปล

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมะการ (คำนมัสการ)

- พุทธานุสสะติ

- พุทธาภิคีติ

- ธัมมานุสสะติ

- ธัมมาภิคีติ

- สังฆานุสสะติ

- สังฆาภิคีติ

- อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)

- รายนามผู้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ

******************************************************************************************

- หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น" ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ 5-13 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะ ยิ่งถูกลง
หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำ 500 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง
หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 

ตัวอย่างหนังสือ
สวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น"
 
บททำวัตรเช้าเย็น  หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น
 
สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น  ทำวัตรเช้าเย็น
 
Visitors: 575,096