รหัส K (คาถาพระมหาจักรพรรดิ)

รหัส K001 คาถามหาจักรพรรดิ (ใหม่!!)

แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ ไซส์ 4.25*4.75 นิ้ว กางออก 4.75*20.5 นิ้ว จำนวน 4 พับ 5 ตอน กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม+เคลือบยูวีเงากันน้ำสวยงาม

พร้อมภาพพระ 4 สี ได้แก่ พระพรหมปัญโญ(หลวงปู่ดู่) พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า) พระพุทธนิมิต(พระจักรพรรดิ) พระรามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์(หลวงปู่ทวด)

**ไม่มีขั้นต่ำ เพียงใบละ 8 บาท

สอบถามแอดไลน์เพิ่มปุ่มนี้ เพิ่มเพื่อน

คาถามหาจักรพรรดิ์

แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ มีบทสวดดังนี้

1. บทบูชาพระ

2. กราบพระ ๖ ครั้ง

3. บทสมาทานศีล ๕

4. บทอาราธนาพระ

5. คาถาหลวงปู่ทวด

6. คาถาหลวงปู่ดู่

7. คาถาหลวงตาม้า

8. บทขอขมาพระรัตนตรัย

9. บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์

10. บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

11. รายนามผู้จัดทำ

 

ตัวอย่างแผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ

แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ์ บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ์

คาถามหาจักรพรรดิ์ ทำบุญคาถามหาจักรพรรดิ์

 

รหัส K002 พระคาถามหาจักรพรรดิและวิธีอธิษฐานจิตแก้วจักรพรรดิ (ใหม่!!) 

แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ ไซส์ 7.25*5.25 นิ้ว กางออก 7.25*26.25 นิ้ว จำนวน 4 พับ 5 ตอน กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม+เคลือบยูวีเงากันน้ำสวยงาม 

พร้อมภาพพระ 4 สี ได้แก่ พระพรหมปัญโญ(หลวงปู่ดู่) พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า) พระพุทธนิมิต(พระจักรพรรดิ) พระรามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์(หลวงปู่ทวด) 

**ไม่มีขั้นต่ำ เพียงใบละ 10 บาท

 

แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิและวิธีอธิษฐานจิตแก้วจักรพรรดิ มีบทสวดดังนี้ 

1. ตั้งสัจจะอธิษฐาน

2. บทบูชาพระ (ถวายชีวิตกับพระรัตนตรัย) 

3. บทกราบพระ 6 ครั้ง

4. บทสมาทานศีล 5

5. บทอาราธนาพระ

6. คาถาหลวงปู่ทวด

7. คาถาหลวงปู่ดู่

8. บทขอขมาพระรัตนตรัย 

9. บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

10. บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

11. การอธิษฐานรวมผู้เกี่ยวข้อง

12. การอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่

13. คำอธิษฐานส่งวิญญาณ ปรับภพภูมิ แผ่บุญ

14. การใช้พระผงจักรพรรดิในการภาวนา (ฝึกจิต)

15. แก้วจักรพรรดิ (แก้วมณีนพรัตน์) หลวงตาม้าอธิษฐานจิต

16. การอธิษฐานจิตแก้วจักรพรรดิ

17. การปฏิบัติหลังจากอธิษฐานประดิษฐานลูกแก้วจักรพรรดิแล้ว

18. รายนามผู้จัดทำ 

อานิสงส์การสวดคาถามหาจักรพรรดิ

1. พระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังครอบจักรวาล

2. ทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้น ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้น

3. เพิ่มพลังบุญให้กับตัวเอง

4. ปรับภพภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร

 

Visitors: 587,881