ของชำร่วยงานศพ-ยาดมต่างๆ

1.ของชำร่วยงานศพ-ยาดมสมุนไพร(สูตร 1) ยาดม "กนกไทย" สูตรสมุนไพรสูตรโบราณ กลิ่นหอมธรรมชาติ ประกอบด้วย พริกไทย กานพูล ดอกจันทน์ และสมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิด สรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ คัดจมูก หืด ไอ ฯลฯ ขนาดขวด กว้าง3xสูง4 ซม. 

**ยาดมสมุนไพร(สูตร1)+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+โบว์ทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

    

--------------

2.ของชำร่วยงานศพ-ยาหม่อง ยาหม่องคละสีห่อผ้าลูกไม้ขาว เนื้อยาหม่องมีสี ขาว เขียว ชมพู ส้ม เหลือง มีกลิ่นหอม สรรพคุณบรรเทา อาการหวัด คัดจมูก ปวดท้อง แน่นหน้าอก แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ บรรจุดขวดพลาสติก ขนาดกว้าง2.5xสูง3 ซม. 

**ยาหม่อง+ห่อผ้าลูกไม้ขาว+ริบบิ้นดำ+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

    

 3.ของชำร่วยงานศพ-พิมเสนน้ำลูกกลิ้ง พิมเสนน้ำฝาลูกกลิ้งขวดคละสี ขวดมีสี ขาว ฟ้า เหลือง เขียว ชมพู มีกลิ่นหอม สรรพคุณบรรเทา อาการหวัด คัดจมูก ปวดท้อง แน่นหน้าอก แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ขนาดขวด 5 cc.  

**พิมเสนน้ำลูกกลิ้ง+ถุงแก้ว+โบว์ทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

   

--------------

4.ของชำร่วยงานศพ-ส้มโอมือ ยาดมส้มโอมือ สูตรโบราณ มีกลิ่นหอม สรรพคุณบรรเทา อาการหวัด วิงเวียนศีรษะ อาการเป็นลม ฯลฯ บรรจุในหลอดพลาสติก ชุบเงิน ปั๊มลวดลายไทย

**ยาดมส้มโอมือ+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+สายรัดทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

   

--------------

5.ของชำร่วยงานศพ-ยาหม่องน้ำ ขวดแก้ว มีกลิ่นหอม สรรพคุณบรรเทา อาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนศีรษะ อาการเป็นลม แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ บรรจุในขวดแก้วแบน

**ยาหม่องน้ำ+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+โบว์ดำ+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

   

--------------

6.ของชำร่วยงานศพ-พิมเสนน้ำ(ฝากุหลาบ) New! ขวดแก้วฝากุหลาบสวยงาม มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนศีรษะ อาการเป็นลม แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ขนาด กว้าง2xสูง 4.5ซม.

**พิมเสนน้ำ(ฝากุหลาบ)+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+โบว์ทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

พิมเสนน้ำฝากุหลาบ ของชำร่วยพิมเสน ของที่ระลึกยาดม ทำยาดมงานศพ

--------------

 7.ของชำร่วยงานศพ-ยาดมสมุนไพรไทย(สูตร 2) New! ใส่ขดแก้วสูตรโบราณ ประกอบด้วย ดอกจัน กานพลู กระวาน สาระแหน่ เเละสมุนไพรหลายชนิด สรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ คัดจมูก หืด ไอ ฯลฯ ขนาดขวด กว้าง3xสูง4 ซม. 

**ยาดมสมุนไพร(สูตร2)+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+สายรัดทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี 

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท 

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

ของชำร่่วยยาดมสมุนไพร ยาดมสมุนไพรโบราณ ของชำร่วยงานศพยาดมสมุนไพร ของแจกงานศพยาดมสมุนไพร

7.ของชำร่วยงานศพ-ยาหม่องเหลืองขวดแก้ว New! ยาหม่องขวดแก้ว เนื้อยาหม่องสีเหลือง กลิ่นหอม บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ คัดจมูก แน่นหน้าอก แมลงสัตว์กัดต่อย ขนาดขวด กว้าง3.5xสูง3.5 ซม. 

**ยาหม่องเหลืองขวดแก้ว+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+สายรัดทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี 

ขั้นต่ำ 100 อัน ราคาอันละ (สอบถาม) บาท 

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

ของชำร่วยยาหม่อง ของชำร่วยงานศพยาหม่อง หาของแจกยาหม่อง ของแจกยาหม่องราคาถูก

--------------

8.ของชำร่วยงานศพ-พิมเสนลูกกลิ้ง(ฝาเพชร) New! พิมเสนเเบบลูกกลิ้งฝาเพชร สวยงามมาก กลิ่นหอมชื่นใจ บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ คัดจมูก แน่นหน้าอก แมลงกัดต่อย ขนาดขวด กว้าง2xสูง5 ซม.  

**พิมเสนลูกกลิ้ง(ฝาเพชร)+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+สายรัดทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี  

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ (สอบถาม) บาท  

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

 พิมเสนน้ำ ของชำร่วยยาดมราคาถูก ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพยาดม

--------------

9.ของชำร่วยงานศพ-พิมเสนน้ำฝากลม New! พิมเสนน้ำฝากลม กลิ่นหอม แก้หวัด คัดจมูก ปวดท้อง แน่นหน้าอก แมลงกัดต่อย ขนาดขวด กว้าง2xสูง4.5 ซม. 

**พิมเสนน้ำฝากลม+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+โบว์ทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี 

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ (สอบถาม) บาท

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม

ที่ระลึกพิมเสนน้ำ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ ของที่ระลึกงานศพ ของแจกงานศพราคาถูก 

--------------

10.ของชำร่วยงานศพ-พิมเสนลูกกลิ้ง(ขวดเกลียวสูง) New! พิมเสนเเบบลูกกลิ้งขวดเกลียวสูง สวยงามมาก กลิ่นหอมชื่นใจ บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ คัดจมูก แน่นหน้าอก แมลงกัดต่อย ขนาดขวด กว้าง2xสูง 7.5 ซม. 

**พิมเสนลูกกลิ้ง(ขวดเกลียวสูง)+ถุงแก้ว (ถุงพลาสติก)+โบว์ทอง+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี 

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ (สอบถาม) บาท 

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม 

 ของแจกงานศพยาดมราคาถูก ของที่ระลึกยาดม พิมเสนน้ำราคาถูก ของแจกทำบุญงานศพ

--------------

11.ของชำร่วยงานศพ-ยาดมหงษ์ไทย,เซียงเพียวอิ้ว, วาเป๊กซ์,โป๊ยเซียน, ยาเหลือง ฯลฯ New! สามารถสั่งยาดมตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วนำมาให้ทางร้านจัดสวยงามเป็นของชำร่วยงานศพได้ ตามกลิ่นที่ชอบเลย ติดรายนามผู้เสียชีวิตได้

ของชำร่วยยาดมหงษ์ไทย ของแจกงานศพยาดมหงษ์ไทย ของชำร่วยยาดมหงษ์ไทย

ของชำร่วยงานศพยาดม ของแจกยาดม ที่ระลึกงานศพวาเป๊กซ์

 

**ยาดมตามต้องการ+จัดชุด+สติ๊กเกอร์ทองพิมพ์ชื่อฟรี 

 

ขั้นต่ำ 100 อัน (คละสี) ราคาอันละ ...แล้วแต่ยาดมที่เลือก... บาท 

 

**หากต้องการถุงผ้า เพิ่มเงิน รบกวนสอบถาม 

 

สอบถาม แอดไลน์ คลิกปุ่มนี้ 

 งานด่วน !! เร่งได้ สั่งวันนี้ ได้สินค้า 1-3 วัน

------------------------------

ของชำร่วยยาดมสามารถจัดเซ็ทคู่หนังสือสวดมนต์ และ แผ่นพับสวดมนต์

   

  

ของชำร่วยยาดมคู่หนังสือสวดมนต์ ของชำร่วยยาดม ของชำร่วยหนังสือสวดมนต์

ของที่ระลึกงานศพ ของแจกงานศพ ของชำร่วยหนังสือสวดมนต์ 

หนังสือสวดมนต์ ยาดมงานศพ ของที่ระลึกงานศพ

ร้านขายของแจกงานศพ ยาดมหนังสืองานศพ ทำของแจกงานศพ

ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยแจก ของที่ระลึกงานศพ

 

 

 

 

Visitors: 575,125