UA-53999795-1

รหัส I (ใบลาน)

กลุ่มรหัส I (ใบลาน) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, พระคัมภีร์ใบลาน, แผ่นพับใบลาน, พระคัมภีร์แบบโบราณ ไซส์ พับแล้ว 1.25*5 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5*19.5 นิ้ว รวม 15 พับ +เคทอง+เคเงินสวยงาม พร้อมมีปลอกสวม ไซส์ 1.25*3.25 นิ้ว เป็นบทสวด "พระคาถาชินบัญชร" สมเด็จพระพุฒาจาร์ยโต พรหมรังสี ในชุดนี้เป็นราคารวมพร้อมถุงแก้วและติดโบว์เรียบร้อยแล้ว

สอบถาม แอดไลน์เพิ่มปุ่มนี้ เพิ่มเพื่อน

แผ่นพับธรรมะใบลาน  คาถาชินบัญชร  บทสวดมนต์ชินบัญชร

 

Visitors: 344,182