รหัส H (สีสันสดใส) New!!

กลุ่มรหัส H (แบบ 16 หน้า ขนาดเล็ก ประมาณ มือถือไอโฟน 6) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซส์ 3*5.50 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5.50*24 นิ้ว พับ 7 พับ 8 ตอน รวม 16 หน้า พิมพ์ 4 สี ดีไซน์ภาพ 4 สี การ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ มี 12 เรื่อง

  

 
สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้ เพิ่มเพื่อน
 
 
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H001 ชุด สวดมนต์ประจำวัน
 
บทสวดมนต์ประจำวัน  ทำบุญบแผ่นพับสวดมนต์ประจำวัน
 
ชุดนี้นิยมมากที่สุด!! แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำและผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ สวดได้ทุกวัย ทุกวัน
 
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง // บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
15. บทอธิษฐานจิต
 
16. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H002  ชุด สวดมนต์ก่อนนอน
 
บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่นพับสวดมนต์ก่อนนอน 
 
อานิสงส์การสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้มีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทังยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือ สรรพสัตว์ต่างๆ เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ได้อย่างมีความสุข
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอารธนาศีล 5
 
4. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
11. พระคาถาชินบัญชร
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานขออโหสิกรรม 
 
***********************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์ H003 สวดมนต์ ฉบับย่อ
 
ทำบุญแผ่นพับสวดมนต์ ทำบุญแผ่นพับธรรมะ แผ่นพับธรรมะ
 
สวดมนต์ฉบับย่อ รวมหัวใจพระคาถาต่างๆ เป็นคำสั้นๆ เพื่อให้จดจำได้รวดเร็ว ให้สวดง่าย แต่ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระคาถาเต็ม เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย สวดได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะใช้เวลาในการสวดประมาณ 9 นาที
 
1. บูชาพระรัตนตรัย                    2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. บทนมัสการพระรัตนตรัย          4. บทถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
5. หัวใจอิติปิโส                         6. หัวใจพาหุง
 
7.หัวใจพระเจ้าสิบชาติ                8. หัวใจบารมี 30 ทัศ
 
9. หัวใจพระอาการวัตตาสูตร        10. หัวใจพระธารณะปริตร
 
11. หัวใจพระไตรปิฏก                 12. หัวใจพระคาถาชินบัญชร
 
13. บทชินบัญชร ฉบับย่อ             14. หัวใจธรรมจักร
 
15. หัวใจพระปริตร                      16. หัวใจโพชฌงค์ปริตร
 
17. หัวใจพระสีวลี                       18. คาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์
 
19. คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า          20. คาถาบูชาสมเด็จโต
 
21. คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5           22. คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น
 
23. คาถาอยู่เย็นเป็นสุข                 24. คาถาบูชาพ่อแม่
 
25. คาถาขับรถ                            26. คาถาปล่อยวาง
 
27. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง             28. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
29. บทกรุณา บทมุทิตา บทอุเบกขา 30. บทแผ่นส่วนกุศล
 
31. คำขอขมาและอธิษฐานจิต         32. รายนามผู้จัดทำ 
 
**********************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์ H004 สวดมนต์ นักเรียน
 
บทสวดมนต์นักเรียน หนังสือสวดมนต์นักเรียน
 
 
สวดมนต์นักเรียน สวดมนต์เพื่อปลูกฝังศีลธรรม อมรมนักเรียนให้มีจิตใจและนิสัยอันดีงาม ประพฤติตนในทางที่ดีที่ชอบ ช่วยให้เด็กมีสมาธิ
จดจ่อ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของเด็กๆ
 
1. บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน

- บทนมัสการพระรัตนตรัย

2. บทสวดมนต์ไว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์

- บทนมัสการพระรัตนตรัย

- บทนมัสการพระพุทธเจ้า

- บทสวดพระพุทธคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- บทสวดพระธรรมคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- บทสวดพระสังฆคคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- บทสวดชัยสิทธิคาถา พาหุง (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- บทสวดมาตาปิตุคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- บทสวดอาจาริยคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

- เพลงสรรเสริญพระบารมี

3. บทสวดมนต์นักเรียนก่อนนอนที่บ้าน

- บทนมัสการพระรัตนตรัย

- บทนมัสการพระพุทธเจ้า

- บทสวดพระพุทธเจ้า

- บทไตรสรณคมน์

- บทสวดพระพุทธคุณ/ธรรมคุณ/สังฆคุณ

- บทสวดที่พึ่งอันสูงสุด

4. รายนามผู้จัดทำ 

***********************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H005  ชุด สวดมนต์ทดแทนคุณพ่อแม่

 
บทสวดมนต์บูชาพ่อแม่ บทสวดมนต์พ่อแม่
 
อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพ่อแม่ พ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก การสวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกวัน ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ อานิสงส์นี้จะทำให้เราและครอบครัวมีความสุขทำมาหากินก็เจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย
 

1.คำบูชาพระรัตนตรัย

2.คำกราบพระรัตนตรัย 

3.นมัสการพระรัตนตรัย

4.ขอขมาพระรัตนตรัย

5.ไตรสรณคมน์

6.บทถวายพรพระ (อิติปิโส)

7.พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ)

8.พระคาถาชินบัญชร

9.บทบูชาพ่อแม่ (บิดา-มารดา)**

10.บทเคารพคุณบิดามารดา**

11.บทขอขมาบิดามารดา **

12.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

13.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

14.บทแผ่ส่วนกุศล

15.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

16.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

17.รายนามผู้จัดทำ

***********************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H006  ชุด สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น บททำวัตรเช้าเย็น

- สวดแล้วเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
- เป็นการสาธยายรายละเอียดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
- ช่วยให้จิตสงบ ปราศจากกิเลส มีแต่ความสุขความเจริญ

บททำวัตรเช้า
-คำบูชาพระรัตนตรัย
-คำกราบพระรัตนตรัย
-ปุพพะภาคะนะมะการ
-พุทธาภิถุติ
-ธัมมาภิถุติ
-สังฆาภิถุติ
-ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
-สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
-กรวดน้ำตอนเช้า
 
บททำวัตรเย็น
-คำบูชาพระรัตนตรัย
-คำกราบพระรัตนตรัย
-ปุพพะภาคะนะมะการ
-พุทธานุสสะติ
-พุทธาภิคีติ
-ธัมมานุสสะติ
-ธัมมาภิคีติ
-สังฆานุสสะติ
-สังฆาภิคีติ
-กรวดน้ำตอนเย็น

***********************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H007  ชุด สวดมนต์แปล

 บทสวดมนต์แปล แผ่นพับสวดมนต์แปล

การสวดมนต์ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จารึกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หากรู้ซึ้งถึงความหมายจากบทที่สวดจะยิ่งทำให้เกิดความศรัทธา ทำให้ได้รับอานิสงส์คือ ความสงบทางจิตใจ และแสงสว่างทางปัญญา

1.คำบูชาพระรัตนตรัย+แปล

2.คำกราบพระรัตนตรัย +แปล

3.นมัสการพระรัตนตรัย+แปล

4.ขอขมาพระรัตนตรัย+แปล

5.ไตรสรณคมน์+แปล

6.บทถวายพรพระ (อิติปิโส)+แปล

7.พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ)+แปล

8.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

9.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

10.บทแผ่ส่วนกุศล

11.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

12.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

13.รายนามผู้จัดทำ

 ***********************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H008  ชุด สวดมนต์พระปริตร

 บทสวดมนต์พระปริตร  หนังสือสวดมนต์พระปริตร

พระปริตร คือ เครื่องคุ้มครองปกป้องไม่ให้เกิดอุปสรรคอันตราย จากภัยทั้งปวง ผู้หมั่นสวดสาธยายพระปริตรจะได้รับอานิสงส์ต่างๆ ประสบแต่ความสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตราย สุขภาพดี และอายุยืน

1.บทชุมนุมเทวดา

2.บทนมัสการพระรัตนตรัย

3.บทกราบพระรัตนตรัย

4.บทรตนปริตร (ย่อ)

5.บทกรณียเมตตปริตร

6.บทขันธปริตร (ย่อ)

7.บทโมรปริตร

8.บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)

9.บทอังคุลิมาลปริตร

10.บทโพชฌังคปริตร

11.บทอภยปริตร

12.บทอัญเชิญเทวดากลับ

13.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

14.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

15.บทแผ่ส่วนกุศล

16.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

17.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

18.รายนามผู้จัดทำ

 ***********************************************************************************

 แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H009  ชุด สวดมนต์มหามงคล

 บทสวดมนต์ รับพิมพ์บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ครอบจักรวาล ช่วยให้พ้นเคราะห์สิ้นทุกข์ ป้องกันภัย ช่วยให้ชะตาชีวิตดีขึ้น เสริมโชคดีมีชัย สร้างมหาโชคมหาลาภ จะเกิดผลในด้านมงคล 

ปรับภพภูมิให้ผู้ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร

1.บทบูชาพระรัตนตรัย

2.บทนกราบพระรัตนตรัย

3.บทนมัสการพระรัตนตรัย

4.บทไตรสรณคมน์

5.คำอาราธนาศีล 5

6.คำสมาทานศีล 5

7.บทถวาพรพระ (อิติปิโสฯ)

8.พาหุงฯ+มหากาฯ

9.พระคาถาชินบัญชร**

10.พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า**

11.พระคาถามหาจักรพรรดิ

12.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

13.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

14.บทแผ่ส่วนกุศล

15.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

16.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

 ***********************************************************************************

 แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H010  ชุด สวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

 บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ ผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตากรุณา มนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ ปัดเป่าทุกข์โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง 

มีความสุข สมปรารถนาทุกประการ 

1.บทสรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม (นะโมกวงสี่อิม ผ่อสัก)

2.บทสรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม (นะโมบุญบารมี)

3.บทมหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)

4.มหามนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิม (มหากรุณาธารณี)

5.คาถาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ โอม มานี ปะ หมี่ ฮง

6.บทขอพรพระเจ้าเเม่กวนอิม ที่ให้ผลสมความปรารถนาทันใจ

7.คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม

8.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

9.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

10.บทแผ่ส่วนกุศล

11.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

12.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

13.รายนามผู้จัดพิมพ์

 ***********************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์ "รัตนสูตร" รหัส H011 ชุด สวดมนต์ป้องกันโรคภัย
 
 ทำบุญคาถารัตนสูตร  แผ่นพับคาถารัตนสูตร
 
"บทรัตนสูตร" พระพุทธเจ้าใช้สวดเพื่อขจัดปัดเป่าภัยจากโรคระบาด สร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดความสุขสวัสดี พ้นจากอุปสรรค
อันตรายทั้งปวง

1.บทกราบพระรัตนตรัย

2.บทนมัสการพระรัตนตรัย

3.บทไตรสรณคมน์

4.บทรัตนสูตร

5.บทโพชฌังคปริตร

6.คาถาอุณหิสสวิชัย

7.คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

8.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

9.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

10.บทแผ่ส่วนกุศล

11.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

12.บทอธิษฐานอโหสิกรรม

13.รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
 
NEW!! แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H012 ชุด สวดมนต์อโหสิกรรม
 
  
 
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม ขจัดอุปสรรคด้านการเงิน การงาน สุขภาพ ความรัก เป็นผลจากเวรกรรมส่งผลให้กับชีวิต 
ขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร ตัดเวรตัดกรรมให้หลุดพ้น ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

1.บทบูชาพระรัตนตรัย
 
2.บทกราบพระรัตนตรัย

3.บทนมัสการพระรัตนตรัย
 
4.บทขอขมาพระรัตนตรัย

5.บทไตรสรณคมน์

6.บทถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

7.บทชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)-บทชัยปริตร (มหากาฯ)

8.บทอิติปิโส เท่าอายุ
 
9.พระคาถาชินบัญชร
 
10.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

11.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

12.บทแผ่ส่วนกุศล

13.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

14.บทอธิษฐานขออโหสิกรรม (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)

15.คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
 
 
Visitors: 587,863