UA-53999795-1

รหัส H (สีสันสดใส) New!!

กลุ่มรหัส H (แบบ 16 หน้า ขนาดเล็ก ประมาณ มือถือไอโฟน 6) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซส์ 3*5.50 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5.50*24 นิ้ว พับ 7 พับ 8 ตอน รวม 16 หน้า พิมพ์ 4 สี ดีไซน์ภาพ 4 สี การ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ มี 2 เรื่อง   

    

 
สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้   
 
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H001 ชุด สวดมนต์ประจำวัน
 
 
ชุดนี้นิยมมากที่สุด!! แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำและผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ สวดได้ทุกวัย ทุกวัน
 
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง // บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
15. บทอธิษฐานจิต
 
16. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H002  ชุด สวดมนต์ก่อนนอน
 
 
อานิสงส์การสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยให้มีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทังยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือ สรรพสัตว์ต่างๆ เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ได้อย่างมีความสุข
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. คำอารธนาศีล 5
 
4. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
5. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
6. ไตรสรณคมน์
 
7. คำสมาทานศีล 5
 
8. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
9. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
10. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
11. พระคาถาชินบัญชร
 
12. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
13. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
14. บทแผ่ส่วนกุศล
 
15. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
16. อธิษฐานขออโหสิกรรม

***********************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์ H003 สวดมนต์ ฉบับย่อ
  
 1. สวดมนต์ฉบับย่อ รวมหัวใจพระคาถาต่างๆ เป็นคำสั้นๆ เพื่อให้จดจำได้รวดเร็ว ให้สวดง่าย แต่ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระคาถาเต็ม เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย สวดได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะใช้เวลาในการสวดประมาณ 9 นาที

  1. บูชาพระรัตนตรัย

  2. บทกราบพระรัตนตรัย

  3. บทนมัสการพระรัตนตรัย

  4. บทถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

  5. หัวใจอิติปิโส

  6. หัวใจพาหุง

  7. หัวใจพระเจ้าสิบชาติ

  8. หัวใจบารมี 30 ทัศ

  9. หัวใจพระอาการวัตตาสูตร

  10. หัวใจพระธารณะปริตร

  11. หัวใจพระไตรปิฏก

  12. หัวใจพระคาถาชินบัญชร

  13. บทชินบัญชร ฉบับย่อ

  14. หัวใจธรรมจักร

  15. หัวใจพระปริตร

  16. หัวใจโพชฌงค์ปริตร

  17. หัวใจพระสีวลี

  18. คาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์

  19. คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

  20. คาถาบูชาสมเด็จโต

  21. คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5

  22. คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

  23. คาถาอยู่เย็นเป็นสุข

  24. คาถาบูชาพ่อแม่

  25. คาถาขับรถ

  26. คาถาปล่อยวาง

  27. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

  28. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

  29. บทกรุณา บทมุทิตา บทอุเบกขา

  30. บทแผ่นส่วนกุศล

  31. คำขอขมาและอธิษฐานจิต

  32. รายนามผู้จัดทำ

  ---------------------------------

  แผ่นพับสวดมนต์ H004 สวดมนต์ นักเรียน

  สวดมนต์นักเรียน สวดมนต์เพื่อปลูกฝังศีลธรรม อมรมนักเรียนให้มีจิตใจและนิสัยอันดีงาม ประพฤติตนในทางที่ดีที่ชอบ ช่วยให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนขอเด็กๆ 

  1. บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน

  - บทนมัสการพระรัตนตรัย

  2. บทสวดมนต์ไว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์

  - บทนมัสการพระรัตนตรัย

  - บทนมัสการพระพุทธเจ้า

  - บทสวดพระพุทธคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - บทสวดพระธรรมคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - บทสวดพระสังฆคคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - บทสวดชัยสิทธิคาถา พาหุง (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - บทสวดมาตาปิตุคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - บทสวดอาจาริยคุณ (บาลี+ทำนองสรภัญญะ)

  - เพลงสรรเสริญพระบารมี

  3. บทสวดมนต์นักเรียนก่อนนอนที่บ้าน

  - บทนมัสการพระรัตนตรัย

  - บทนมัสการพระพุทธเจ้า

  - บทสวดพระพุทธเจ้า

  - บทไตรสรณคมน์

  - บทสวดพระพุทธคุณ/ธรรมคุณ/สังฆคุณ

  - บทสวดที่พึ่งอันสูงสุด

  4. รายนามผู้จัดทำ

  แผ่นพับสวดมนต์ รหัส H005  ชุด สวดมนต์ทดแทนคุณพ่อแม่
   
   
  อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพ่อแม่ พ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก การสวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกวัน ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ อานิสงส์นี้จะทำให้เราและครอบครัวมีความสุขทำมาหากินก็เจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย
   
  1.คำบูชาพระรัตนตรัย
  2.คำกราบพระรัตนตรัย
  3.นมัสการพระรัตนตรัย
  4.ขอขมาพระรัตนตรัย
  5.ไตรสรณคมน์
  6.บทถวายพรพระ (อิติปิโส)
  7.พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ)
  8.พระคาถาชินบัญชร
  9.บทบูชาพ่อแม่ (บิดา-มารดา)**
  10.บทเคารพคุณบิดามารดา**
  11.บทขอขมาบิดามารดา **
  12.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  13.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  14.บทแผ่ส่วนกุศล
  15.บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  16.บทอธิษฐานอโหสิกรรม
  17.รายนามผู้จัดทำ

  ***********************************************************************************

Visitors: 297,985