UA-53999795-1

รหัส G (ดีไซน์ทันสมัย)

กลุ่มรหัส G (แบบ 16 หน้า ขนาดเล็ก ประมาณ มือถือไอโฟน 6) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซส์ 3*5.50 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5.50*24 นิ้ว พับ 7 พับ 8 ตอน รวม 16 หน้า พิมพ์ 2 สี ทันสมัย พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ มี 8 เรื่อง 8 แบบให้เลือก

         

G001  ชุดสร้างสุข (พุทธมนต์บทสวดพื้นฐาน) หมึกพิมพ์สีดำ+สีทอง
 
  
ชุดนี้นิยมมากที่สุด!! แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำและผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ สวดได้ทุกวัย ทุกวัน
 
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง // บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
15. บทอธิษฐานจิต
 
16. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
G002  ชุด ลดกรรม หมึกพิมพ์สีดำ+สีฟ้า
 
  
  
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทเจ้าแม่กวนอิม **
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. บทสวดตัดกรรม **
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
G003  ชุด สร้างบุญ หมึกพิมพ์สีดำ+สีเขียว
 
    
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทสวดบารมี 30 ทัศ **
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G004  ชุด รักษาโรคภัย หมึกสีดำ+สีม่วง
 
  
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทโพชฌังคปริตร **
 
11. คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ **
 
12. คาถาแก้โรคภัย (แก้โรคเวรโรคกรรม) **
 
13. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
14. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
15. บทแผ่ส่วนกุศล
 
16. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
17. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
18. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
G005  ชุด เมตตามหาเสน่ห์ หมึกสีดำ+สีชมพู
 
ซึ่ง บทกรณียเมตตสูตร พุทธมนต์สร้างเสน่ห์ ให้เป็นที่รักของเทวดา มนุษย์ และภูตผีปีศาจ
 
 
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทกรณียเมตตสูตร **
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G006  ชุด พ้นทุกข์ หมึกสีดำ+สีทองเข้ม
 
ซึ่ง บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เปลี่ยนทุกข์ ให้เป็นสุข
 
 
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร **
 
8. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
9. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
10. บทแผ่ส่วนกุศล
 
11. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
12. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
13. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G007  ชุด มงคลชีวิต หมึกสีดำ+สีทองเข้ม
 
ซึ่ง บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก+พระคาถาชินบัญชร สวดเพื่อความสวัสดีและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
 
 
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก **
 
8. พระคาถาชินบัญชร **
 
9. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
10. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
11. บทแผ่ส่วนกุศล
 
12. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
13. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
14. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G008  ชุด แก้ไขเวรกรรม หมึกสีดำ+สีส้ม
 
ซึ่ง บทมหาเมตตาใหญ่ สวดเพื่อเเก้ไขปัญหาชีิวิต แก้ไขเวรกรรม
 
 
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
 
8. บทมหาเมตตาใหญ่ **
 
 9. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
10. บทแผ่ส่วนกุศล
 
11. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
12. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
14. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
 G999 ชุด สวดมนต์ ในหลวง เลข ๙
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ที่มีผู้ทำแจกมากที่สุด สำหรับแจกเป็นธรรมทานเพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
 
  
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานขออโหสิกรรม
 
15. คำอุทิศส่วนกุศล
 
16. รายนามผู้จัดทำถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
17. พระบรมราโชวาท ๙ คำที่พ่อสอน
 
******************************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุด G ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ 3.50-9 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะ ยิ่งถูกลง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำ 500 ใบขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500 ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 
สำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก
 
Visitors: 186,935