UA-53999795-1

รหัส G (ดีไซน์ทันสมัย)

กลุ่มรหัส G (แบบ 16 หน้า ขนาดเล็ก ประมาณ มือถือไอโฟน 6) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซส์ 3*5.50 นิ้ว กางออกเป็นไซด์ 5.50*24 นิ้ว พับ 7 พับ 8 ตอน รวม 16 หน้า พิมพ์ 2 สี ทันสมัย พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ มี 4 บทสวด ให้เลือก

 

 
 
 
           
G001  ชุดสร้างสุข (พุทธมนต์บทสวดพื้นฐาน) หมึกพิมพ์สีดำ+สีทอง
 
  
ชุดนี้นิยมมากที่สุด!! แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สวดมนต์เป็นประจำและผู้หัดเริ่มต้นสวดมนต์ สวดได้ทุกวัย ทุกวัน
 
ซึ่ง บทสวดพาหุงมหากา เป็นบทสวดแห่งชัยชนะทุกประการ เพื่อพ้นจากภันตรายทั้งปวง // บทสวดชินบัญชร เป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยรวมแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาลงมาล้อมรอบตัวจนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกลาย ขจัดภัยทั้งปวง
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
15. บทอธิษฐานจิต
 
16. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
G002  ชุด ลดกรรม หมึกพิมพ์สีดำ+สีฟ้า
 
  
  
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทเจ้าแม่กวนอิม **
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. บทสวดตัดกรรม **
 
17. รายนามผู้จัดทำ
 
***********************************************************************************
G003  ชุด สร้างบุญ หมึกพิมพ์สีดำ+สีเขียว
 
    
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทสวดบารมี 30 ทัศ **
 
11. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
12. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
13. บทแผ่ส่วนกุศล
 
14. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
15. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
16. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G004  ชุด รักษาโรคภัย หมึกสีดำ+สีม่วง
 
  
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทโพชฌังคปริตร **
 
11. คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ **
 
12. คาถาแก้โรคภัย (แก้โรคเวรโรคกรรม) **
 
13. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
14. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
15. บทแผ่ส่วนกุศล
 
16. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
17. อธิษฐานอโหสิกรรม
 
18. รายนามผู้จัดทำ
***********************************************************************************
 G999 ชุด สวดมนต์ ในหลวง เลข ๙
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ที่มีผู้ทำแจกมากที่สุด สำหรับแจกเป็นธรรมทานเพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
 
  
 
1. บูชาพระรัตนตรัย
 
2. บทกราบพระรัตนตรัย
 
3. นมัสการ พระรัตนตรัย
 
4. ขอขมาพระรัตนตรัย
 
5. ไตรสรณคมน์
 
6. ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
 
7. ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) และ ชัยปริตร (มหากาฯ)**
 
8. อิติปิ โส เท่าอายุ
 
9. พระคาถาชินบัญชร
 
10. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 
11. แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 
12. บทแผ่ส่วนกุศล
 
13. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 
14. อธิษฐานขออโหสิกรรม
 
15. คำอุทิศส่วนกุศล
 
16. รายนามผู้จัดทำถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
17. พระบรมราโชวาท ๙ คำที่พ่อสอน
 
******************************************************************************************
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุด G ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ 4-10 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะ ยิ่งถูกลง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำ 500 ใบขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500 ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 
สำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก
 
Visitors: 137,591