UA-53999795-1

หนังสือธรรมะ, หนังสือสวดมนต์

หนังสือธรรมะ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับทำหนังสือธรรมะ, สั่งทำหนังสือธรรมะ มีให้เลือกหลายเรื่อง ตามการใช้งาน สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งทำหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย พิมพ์ปก 4 สี  น่าอ่าน น่าสวด เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ตัวอักษรใหญ่ อ่านง่ายสบายตาด้วยเนื้อในกระดาษถนอมสายตา Green Read และผลิตด้วยกระดาษน้ำตาลรีไซเคิล พกพาสะดวก และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ปลอดสารพิษ Soy Ink (หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง) 

ตัวอย่างติดสติ๊กเกอร์ หนังสือธรรมะ (กรณีสั่งไม่ถึง 500 เล่ม)

หนังสือธรรมะ ที่สั่งไม่ถึง 500 เล่ม ทางสำนักพิมพ์จะพิมพ์รายชื่่อบนสติ๊กเกอร์ใสกันน้ำ ฉีกไม่ขาด ตามตัวอย่างนี้

Visitors: 297,985