หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ มงคลชีวิต"

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ NS007 เรื่อง "สวดมนต์ มงคลชีวิต" (พร้อมหลักมงคลชีวิต 38 ประการ)

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ที่บอกเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ"

     หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ด้วยรูปเล่มที่ดีไซน์ทันสมัย ปกสวยงามด้วยกระดาษรีไซเคิล เนื้อในใช้กระดาษถนอมสายตาผู้อ่านกรีนรีด หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองลดโลกร้อน อ่านง่าย พกพาสะดวก ไซด์ 5*7 นิ้ว (คลิกรูปเพื่อขยายดูภาพใหญ่)

สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้ เพิ่มเพื่อนรับทำหนังสือสวดมนต์

 หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ มงคลชีวิต"  รายละเอียดดังนี้

- การสวดมนต์ สร้างมงคลชีวิตได้อย่างไร?

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- นมัสการพระรัตนตรัย

- ขอขมาพระรัตนตรัย

- ไตรสรณคมน์

- บทถวายพรพระ (อิติปิโส)

- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ)

- พระคาถาชินบัญชร

- บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก **

- บทมงคลสูตร **

- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

- บทแผ่นส่วนกุศล

- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

- คำอธิษฐานอโหสิกรรม

-  บทอธิษฐานจิต **

- ทำสมาธิหลังสวดมนต์ เพื่อสร้างมงคลชีวิต

- มงคลชีวิต 38 ประการ

- รายนามผู้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ

ตัวอย่างมงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกให้เป็นคนดี

1. ไม่คบคนพาล คือ คนที่ใจขุ่นมัว ทำให้มีความเห็นที่ผิด ยึดถือค่านิยมที่ผิดๆ ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว มักชักนำไปในทางที่ผิดต่อต้านกับความดี ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการคบคนพาล เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี 

2. คบบัณฑิต คือ คนที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติ ยึดถือความถูกต้อง ดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญา รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว บัณฑิตมักชักนำไปทางที่ถูกที่ควร ผู้ใดที่คบบัณฑิต ชีวิตมักประสบแต่ความสุขเสมอ

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา คือ การเลื่อมใส ยกย่องเชิดชู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ควรที่จะระลึกนึกถึงและถือเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

 

โดยพร้อมรายละเอียดของมงคลชีวิตทั้ง 38 ข้อ

ฯลฯ

 *****************************************************************************************

- หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ มงคลชีวิต" 24 หน้า ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ7-15 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะยิ่งถูกลง

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำ 500 เล่มขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC กันน้ำ (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 
ตัวอย่างหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ "สวดมนต์ มงคลชีวิต"
 
สวดมนต์มงคลชีวิต  หนังสือสวดมนต์มงคลชีวิต
 
หนังสือสวดมนต์  พิมพ์หนังสือสวดมนต์
 สำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก
Visitors: 597,963