12 วิธีง่ายๆ สร้างบุญบารมี

12 วิธีง่ายๆ สร้างบุญบารมี 

ทำได้ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน และทุกวัย 

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือ เดินจงกรมก็ได้)

อานิสงส์

- เพื่อสติ ปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า

- เพื่อจิตใจ ที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ ง่าย

- จิตจะรู้วิธี แก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ

- ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองไม่มีวันอับจน

- ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพกายและ จิตแข็งแรง

- เจ้ากรรมนาย เวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

 

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละ ครั้งก่อนนอน

อานิสงส์

- เพื่อให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

- ชีวิตหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า

- เงินทองไหลมา เทมา แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

- แนะนำพระคาถา พาหุงมหากา , พระคาถาชิน บัญชร ,พระคาถายอด พระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวด เสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด , ออกเงินค่า รักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์

อานิสงส์

- ก่อให้เกิด สุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หาย จะทุเลา

- สุขภาพกายจิต แข็งแรง อายุยืนทั้ง ภพนี้และภพหน้า

- ถ้าป่วยก็จะ ไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า

อานิสงส์

- ได้ช่วยเหลือ ศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลน อาหาร

- ตายไปไม่หิว โหย อยู่ในภพที่ ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหาร อุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ แจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน

อานิสงส์

- เพราะธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรม จึงสว่างไปด้วยลาถยศ

- สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมี อย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนาย เวรอโหสิกรรมให้

- ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด

อานิสงส์

- ผ่อนปรนหนี้ กรรมให้บางเบา ให้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

- สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็น สุข

- ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป 

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระ อย่างน้อย 9 วันขึ้นไป

อานิสงส์

- ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่างเต็มที่

- ผ่อนปรนหนี้ กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร

- สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย

อานิสงส์

- ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ

- ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปัก รักษา

- ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ

อานิสงส์

- ช่วย ต่ออายุ ขจัด อุปสรรคในชีวิต

- ชดใช้ หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำ มาค้าขึ้น

- หน้าที่ การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิต ที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส

- เป็น อิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา , บริจาค หนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ , อาสาสอน หนังสือ

อานิสงส์

- ทำให้มีสติ ปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะ ฉลาดเฉลียวมีปัญญา

- ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญา สมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่ เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)

อานิสงส์

- ทำให้ เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตก ทุกข์ได้ยาก

- เกิดมา ชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความ ยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง

- จะได้ เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8

อานิสงส์

- ไม่ต้องไป เกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก

- ได้เกิดมา เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญ รุ่งเรือง

- กรรมเวรจะไม่ ถ่าโถม ภัยอันตราย ไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้า ปกปักรักษา

 

สนใจสั่งพิมพ์นหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ เรื่อง "สวดมนต์ สร้างบุญบารมี" พร้อม 12 วิธีสร้างบุญบารมี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaikijbook.com/14584667/สวดมนต์-สร้างบุญบารมี

 

หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะแผ่นพับสวดมนต์แผ่นพับธรรมะสำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะโรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์โรงพิมพ์หนังสือธรรมะรับพิมพ์หนังสือสวดมนต์รับพิมพ์หนังสือธรรมะรับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูกหนังสือธรรมะราคาถูกแผ่นพับสวดมนต์ราคาถูกแผ่นพับธรรมะราคาถูก

Visitors: 587,853