อานิสงส์ของการทำหนังสือธรรมะ, หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทาน

อานิสงส์ของการทำหนังสือธรรมะ, หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทาน

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง

2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์

3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป

4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน

5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่

6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา

7. บุตรจะเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรื่อง

8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

9. พ่อแม่จะมีอายุยืน

10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี

11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะแผ่นพับสวดมนต์แผ่นพับธรรมะสำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะโรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์โรงพิมพ์หนังสือธรรมะรับพิมพ์หนังสือสวดมนต์รับพิมพ์หนังสือธรรมะรับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูกหนังสือธรรมะราคาถูกแผ่นพับสวดมนต์ราคาถูกแผ่นพับธรรมะราคาถูก

Visitors: 597,916