อานิสงส์ของการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์

1.ไล่ความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องงึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไปเกิดความแช่มชื่น กระฉับกระเฉง

2. ตัดความเห็นแก่ตัว เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราหน่วงอยู่ที่การสวด ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้กล้ำกลายเข้าสู้วาระจิต

3.ได้ปัญญา การสวดมนต์ โดยรู้คำแปล รู้ความหมาย ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ แทนที่จะสวดแจ้วแจ้ว เหมือนนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้อะไรเลย เป็นเหตุให้ถูกค่อนว่า ทำอะไรโง่ๆ

4. จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดมนต์ต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด ได้หน้าลืมหลัง เมื่อจิตเป็นสมาธิ  ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น

5. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้น ผู้สวดมนต์ มีกาย วาจาปกติ มีศีล มีใจแน่วแน่ มีสมาธิ มีความรู้ระลึกถึงคุณ ความดีของพระพุทธเจ้า มีปัญญาเท่ากับเฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

 

หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะแผ่นพับสวดมนต์แผ่นพับธรรมะสำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก

 

 

Visitors: 597,952