UA-53999795-1

แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ รหัส D (เจ้าแม่กวนอิม)

กลุ่มชุด D (แบบบทเดี่ยว) แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ไซด์ เอ 4 พับเป็นครึ่งเป็นเอ 5  พิมพ์ 1 สี พร้อมเคลือบยูวีเงาสวยงาม(กันน้ำ) มี 2 บทสวด ให้เลือก

สอบถามเพิ่มเติม คลิกปุ่มนี้   

D001 ชุดบทสวดมนต์พระแม่กวนอิม = การสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมทุกวัน ทำให้วิญญานสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารทุกวันไปสู่สุคติ ไม่ทำให้มีเวรมีกรรม อานิสงส์บทสวดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวมีความสุข ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง -- มีรูปเจ้าแม่กวนอิมที่หน้าปก

 1. บทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (นำโมไต๋ซื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง......)

2. บทมหากรุณาธารณีสูตร

3. คาถากวนซีอิม ผู่สัก แกมึ้งเพ่งอังเกง **

4. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

5. รายชื่อผู้จัดพิมพ์

 

D001-1 ชุดบทสวดมนต์พระแม่กวนอิม (ปางพันมือ) = การสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมทุกวัน ทำให้วิญญานสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารทุกวันไปสู่สุคติ ไม่ทำให้มีเวรมีกรรม อานิสงส์บทสวดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวมีความสุข ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง) -- มีรูปเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือที่หน้าปก

1. บทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (นำโมไต๋ซื้อ ไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง......)

2. บทมหากรุณาธารณีสูตร

3. มหามนต์คาถา เจ้าแม่กวนอิม (ตอนแผ่อิทธิฤทธิ์ พันมือ พันตา มหากรุณาธารณี) **

4. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

5. รายชื่อผู้จัดพิมพ์

******************************************************************************************

D002 ชุดบทสวดมนต์คาถาชินบัญชร (คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณ เป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

  

ออกใหม่!! ภาพ 4 สี สวยงาม ไซส์ A5

1. บทสวดมนต์คาถาชินบัญชร

2. คำแปลบทสวดมนต์คาถาชินบัญชร

3. อานิสงส์ของการสวดคาถาชินบัญชร

4. รายชื่อผู้จัดพิมพ์

******************************************************************************************

แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ ชุด D ราคาค่าจัดพิมพ์ประมาณ 3-8 บาท ยิ่งพิมพ์เยอะ ยิ่งถูกลง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำ 500 ใบขึ้นไป จัดพิมพ์รายชื่อผู้จัดทำให้ได้หลายรายชื่อ ถ้าชื่อเยอะตัวอักษรเล็กนิดนึง
แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ จัดทำต่ำกว่า 500 ใบ สั่งทำเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ ถ้าต้องการพิมพ์รายชื่อเป็นติดสติ๊กเกอร์ใสพลาสติก PVC (พร้อมติดให้เรียบร้อย) เพิ่มค่าสติ๊กเกอร์ 1 บาท/ใบ
 
สำนักพิมพ์หนังสือสวดมนต์, สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ, โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์, โรงพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ, รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์, รับพิมพ์แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, แผ่นพับสวดมนต์, แผ่นพับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ราคาถูก, หนังสือธรรมะราคาถูก, แผ่นพับสวดมนต์ราคาถูก, แผ่นพับธรรมะราคาถูก

 

Visitors: 297,984