UA-53999795-1

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ

หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์, รับพิมพ์หนังสือธรรมะ มีให้เลือก 7 เรื่อง ตามการใช้งาน สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งทำหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย  น่าอ่าน น่าสวด เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ตัวอักษรใหญ่ อ่านง่ายสบายตาด้วยเนื้อในกระดาษถนอมสายตา Green Read และผลิตด้วยวัสดุกระดาษรีไซเคิล พกพาสะดวก และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ปลอดสารพิษ Soy Ink (หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง) 

ตัวอย่างติดสติ๊กเกอร์ หนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ (กรณีสั่งไม่ถึง 500 เล่ม)

โดยสีหมึกพิมพ์รายชื่่อบนสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนสีตามเรื่องที่สั่งทำ เช่น

สวด สร้าง สุข = สีน้ำตาล // สวดมนต์ ลดกรรม = สีเขียว 

สวดมนต์ สร้างบุญบารมี = สีฟ้า // ต้นเหตุ แห่งกรรม = สีน้ำเงิน

Visitors: 305,814